fbpx

НОВОЕ В ПРАКТИКЕ С ГОСТРУДА!!!

НОВОЕ В ПРАКТИКЕ С ГОСТРУДА!!!

КАК И ОБЕЩАЛИ! НОВОЕ В ПРАКТИКЕ С ГОСТРУДА!!!

Мы сохранили клиенту 5 584 500,00 грн!

 

Мы успешно защитили интересы нашего клиента! В первой инстанции нас не поддержали, но апелляция приняла абсолютно правомерное решение и восстановила справедливость.

 

Суть спора заключалась в неправомерности штрафа в 5 584 500,00 грн. за «якобы» неоформленных сотрудников.

 

Самое интересное, что эти люди работали официально про гражданско-правовым договорам и все налоги, и сборы нашим клиентом были оплачены в полном объеме. Так же были поданы все отчеты относительно всех людей.

 

Шестой апелляционный административный суд установил, что:

«Відповідно до вимогпп. 3 п. 5 Порядку інспекційнівідвідуванняпроводяться за рішеннямкерівника органу контролю про проведенняінспекційнихвідвідувань з питаньвиявленнянеоформленихтрудовихвідносин, прийнятим за результатами аналізуінформації, отриманоїіззасобівмасовоїінформації, іншихджерел, доступ до яких не обмеженийзаконодавством, та джерел, зазначених у підпунктах 1, 2, 4-7 цього пункту.

Разом з тим, колегіясуддівзазначає, щоматеріалисправи не містятьжоднихдоказівнаявностіінформації, отриманоївідповідачеміззасобівмасовоїінформації, іншихджерел, доступ до яких не обмеженийзаконодавством, та джерел, зазначених у підпунктах 1, 2, 4-7 цього пункту, які давали б можливістькерівнику органу контролю прийнятирішення про проведенняінспекційноговідвідування.

Враховуючи те, щовідповідачем не наданожоднихдоказівіснуванняпідстав для призначенняінспекційноговідвідуванняпозивача, визначених пп.3 п.5 Порядку № 295, колегіясуддівдійшлависновку про незаконністьдійпосадовихосібвідповідача по призначенню такого інспекційноговідвідування.»

Так же суд обозначил:

«Вказаними Договорами обумовлено, щовиконавецьвиконує роботу за Договором самостійно (на свійризик) та не має права залучатитретіхосіб (субпідрядників) інакшеніж як за погодженнямізЗамовником і не підпадаєпід правила внутрішнього трудового розпорядку.

Згідно з п. 2.2 Договору за виконану роботу ЗамовниксплачуєВиконавцевівинагородувказану в актівиконанихробіт.

Зізмістуцивільно-правовихугодколегієюсуддіввстановлено, що в даномувипадку, передбаченонаданняпослуг (виконанняробіт) виконавцями без фіксації конкретного графікуроботи, за відсутностіоблікуробочого часу та відсутністюнеобхідностідотриманнявиконавцемпевного трудового розпорядку.

Укладені угоди не містятьобов’язкувиконавців бути присутнім на підприємстві у визначеніробочігодини, дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, обов’язкупідприємствазабезпечувативиконавцівматеріально-технічною базою, регламентаціїпроцесупраці, часу та тривалостіробочого часу.

На підтвердженнявиконання сторонами вищевказанихцивільно-правового угодпозивачемнаданодо судукопіїактівприймання-передачівиконанихробіт, щомістятьінформацію про винагороду за наданіпослуги (роботи).

Суд апеляційноїінстанціївідзначає, що по всіхцивільно-правовихугодахсплаченіобов’язковіподатки і збори.»

Суд детализировал, что:

«Також, матеріалисправимістятьдокази, що ряд осіб, які надавали послуги за спірнимицивільно-правовими договорами працевлаштовані на іншихпідприємствахабонавчаються у Вищихнавчальнихзакладах, та згіднопояснювальних записок надавали позивачупослугисаме за цивільно-правовимиугодами.»

И НАКОНЕЦ-ТО пришел к выводу, что:

«Відповідно до пп.3 п.11 Порядку № 265 інспекторипраці за наявностіслужбовогопосвідченнябезперешкодно, без попередньогоповідомленнямають право: наодинціабо у присутностісвідківставитикерівнику та/абопрацівникамоб’єктавідвідуваннязапитання, щостосуютьсязаконодавства про працю, отримуватиіззазначенихпитаньусні та/абописьмовіпояснення.

Відповідач, всуперечзазначеним нормам, не скориставсяприписамивищезазначеного Порядку в ходіперевірки, оскільки не встановив та не опитавосіб, з якимипозивачуклавцивільно-правові угоди, щодо характеру та місцяроботикожної особи, їхтрудовихобов’язків, їхпідпорядковуванню правилам внутрішнього трудового розпорядку, посадовимінструкціям, та інше.

Матеріалисправи не містятьдоказів того, щовідповідачемз’ясовувалисьнаявністьіншихобставин, якізгідновимог чинного законодавства є підставою для укладення трудового договору міжпрацівником та роботодавцем.

З огляду на те, щозазначеніобставини в ходіінспекційноговідвідування не досліджувались, тому неможливовстановитинаявністьтрудовихвідносинміжпозивачем та 50 особами, якізазначені в актіперевірки.»

ИТОГО! Мы сохранили клиенту 5 584 500,00 грн!!!!!

BLF